Imants Gailis
Imants Gailis

"Caur dzīvi"

par sevi:
Ja palūkojos uz sevi no malas – esmu parasts, padzīvojis pilsonis, kādu Latvijā bezgala daudz. Esmu dzimis Latgalē – tagadējā Ciblas novada Blontu pagasta Skradeļos 1951. gada 17. augustā zemnieku ģimenē. Bērnība pagāja lauku dzīves ikdienā. Skoloties sāku Blontu pamatskolā, pēc tam Ezersalas astoņgadīgajā skolā (abu šo skolu sen vairs nav). Vidusskolu pabeidzu Ludzā 1969. gadā. Tad dienests armijā, kur izbaudīju Krievijas ziemeļu sala bardzību. Pēc tam darbs Ludzas vidusskolā. Tajos laikos skolēni apguva arī autoapmācību, tā ka visu savu darba dzīvi gandrīz bez pārtraukumiem atdevu skolēniem. Pa vidu arī pats mazliet paskolojos – kļuvu tehniķis-mehāniķis.
Pirmie dzejas soļi sperti deviņdesmitajos gados: kā jau visiem iesācējiem, pavisam nedroši. Laika gaitā esmu publicējies avīzē „ Ludzas Zeme”, tāpat dažos pēdējo gadu Rēzeknes „Dzejas almanaha” izdevumos, arī izdevniecības „Mana grāmata” kopkrājumos.
Priecāšos, ja mana dzeja atradīs atsaucīgas sirdis, ja lasītāju pulkā atradīsies dvēseles, radniecīgas manu vārsmu vibrācijām.
Imants Gailis

Lai laime nāk

Pat ja esi dieviete –
Vai no tevis laime plūst?
Laimi māca pasakās,
Māca arī dienās šais...
Laimes vārdiņš ja
Pār lūpām sprūk –
Dzīve tūlīt sagrozās,
Tevī laime sarozās.
Laimei šķēršļu nav,
Nava aizspriedumu.
Saldā miegā ja tā guļ –
Modināt tad vajag.
Un lai moža, spoža
Tā par tevi gādāt sāk:
Un lai laimes plūsma
Drīzāk tavā dzīvē nāk.
05. 12. 2012

Apokalipse

Ja rotāju sevi
Ar viltīgu smaidu,
Pretī nesaņemu
To, ko es gaidu...
Visums un pasaule
Tava un mana
Paradīze ir īsta,
Tik ja cilvēks
Sevī to mana...
Ja rotā tu sevi
Ar spīdīgiem grabuļiem,
Ja Akopolipses
Karnevāla uzvelc
Šo masku –
Vai patiess pret
Sevi tad esi?
Atbildi saņemsi
Šeit un tūlīt –
Visas atbildes Dievs
Sen jau tevī
Rakstījis ir.
12. 12. 2012

Lai laimīgs justos

Lai laimīgs justos,
Tev nevajag daudz,
Tik dari un dodies,
Kurp dvēsele sauc.

Un izjūti prieku,
Kas sirdī tev briest,
Un dzirkstošu smieklu,
Kas tevī nu most.

Caur puteņiem, sniegiem,
Kur apvārsnis balts,
Caur ikdienas niekiem –
Jo esi tu stalts...

Lai laimīgs justos,
Jau nevajag daudz –
Ja miegā un nomodā
Savu laimi tu sauc.
21. 12. 2012

Ziemassvētkos
Ir Ziemassvētku klusumā
Tev pierimusi sirds.
Šī mirkļa mulsumā
Tā pasakaini mirdz!
Šo īso gaismas mirkli
Pavēro tu pats –
Viss rit tik droši,
Un beigusies ir nakts.
No domu maratona
Mēdzam mēs tad izkāpt
Un jau citā tonī
Dzīves melodiju sākt.
Tā dzīvē daudziem gadās.
Tik laika upe plūst.
Un dvēselītēs daudzās
Nu jauna gaisma aust.
27. 12. 2012.